Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine. Općinsko vijeće Živinica sastoji se od 31. vijećnika, koji se biraju demokratskim putem, neposrednim izborima na teritoriji cijele Općine, u skladu sa zakonom. Građani biraju vijećnike Općinskog vijeća na temelju općeg i jednakog prava, tajnim glasanjem.

Općinsko vijeće:

• priprema i donosi Statut općine Živinice,
• donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti Općine;
• bira i smjenjuje presjedavajućeg Vijeća i njegovog zamjenika;
• bira i smjenjuje općinskog načelnika i njegovog zamjenika;
• imenuje i razrješava sekretara Vijeća, predsjednika i članove radnih tijela koje osniva Vijeće, kao i druga lica kada je to zakonom utvrđeno;
• usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine na prijedlog općinskog načelnika;
• donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog dijelokruga općine;
• donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije donijela i obezbijedila kantonalna ili federalna vlast;
• ima nadležnosti prodaje, kupovine, zamjene i davanja u zakup općinske pokretne i nepokretne imovine na prijedlog općinskog načelnika,
• osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
• raspisuje referendum;
• raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine;
• osniva službe za upravu, uređuje njihovu organizaciju i rad;
• donosi Pravilnik o radu,
• utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta;
• odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i sl.;
• vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće, u vršenju poslova iz svog djelokruga, u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona i zakonom, donosi: Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke, planove, programe, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, naredbe, uputstva, preporuke i smjernice.

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.