Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove

Služba vrši slijedeće poslove:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• vrši upravno rješavanje u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola,
• vrši koordinaciju i upravno-pravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova i infrastrukture na području Općine, a posebno po pitanju:

a) puteva, 
b) održavanje čistoće i zelenih površina, 
c) raspolaganja i korištenja javnih površina, 
d) vodovoda, vodoopskrbnih objekata, prečišćavanja otpadnih voda i kanalizacije, 
e) toplifikacije, 
f) javne rasvjete,

• stambeni poslovi,
• upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada,
• prostorni, urbanistički i regulacioni planovi,
• planovi i programi razvoja i održavanje infrastrukture u urbanoj zoni,
• vrši upravno rješavanje u postupku obračuna komunalnih naknada,
• vrši poslove iz oblasti zaštite prirode i čovjekove okoline,
• vrši poslove iz oblasti lokalnog saobraćaja, redova vožnje i putne signalizacije,
• vodi kompletne evidencije iz oblasti katastra podzemnih instalacija,
• upravlja i vodi evidencije o općinskoj imovini,
• vrši zaštitu i održavanje općinske imovine,
• obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe i po nalogu općinskog načelnika.

Šef Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove: Enes Glavinić -telefon: 035/743-320

Džemo Salihović
Stručni Savjetnik za poslove naplate komunalnih naknada
i kontrolu naplate naknada za privremeno zauzimanje javnih površina
Telefon: 035/743-322
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Asmir Nišić  
Stručni savjetnik za zaštitu okoliša, vode i šume
Telefon: 035/743-323
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ekrem Abadžić  
Stručni savjetnik za katastar podzemnih instalacija
Telefon: 035/743-327
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Razija Selimović
Viši stručni saradnik za zaštitu okoliša
Telefon: 035/743-324

Arnela Halilović
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje
Telefon: 035/743-328
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nišić Sakib 
Viši samostalni referent za programe i projekte planiranja, razvoj infrastrukture i opće poslove 
Telefon: 035/743-326
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   

Zineta Isaković 
Viši samostalni referent za poslove održavanja
Telefon: 035/743-326
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ankica Filipović 
Viši samostalni referent za stambene poslove
Telefon: 035/743-324

Ruzmira Imširović 
Viši samostalni referent za komunalnu naknadu
i kontrolu naplate naknada za privremeno zauzimanje javnih površina
Telefon: 035/743-322

Senada Smajić 
Viši refernt za urbanističko - tehničku dokumentaciju
Telefon: 035/743-331

Mirzet Šehić 
Viši refernt za urbanističko - tehničku dokumentaciju
Telefon: 035/743-332

Semiz Muminović 
Viši referent za urbanističko tehničku dokumentaciju
Telefon: 035/743-332

Muhamed Mukinović 
Viši referent za geodetske - urbanističke poslove
Telefon: 035/743-321

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.